Oksval III Sameie

Styret 2011/2012

Styreleder:         Roar Kristiansen- Munkefaret 19 - Tlf. 95253153

Nestleder:          Ivar M. Lyngve - Munkefaret 13 - Tlf. 90145404

Styremedlem:    Lise Olsen - Blåbærstien 4 A - Tlf. 48029636

Styremedlem:    Louise Olsrud - Munkefaret 11 - Tlf. 90640910

Styremedlem:    Tommy Hansen - Blåbærstien 17 C - Tlf. 90105090


Varamedlemmer 2011/2012

1. Varamedlem:   Britt Eva Ulvin- Blåbærstien 17 G

2. Varamedlem:   Gjermund Kaldal - Munkefaret 13

3. Varamedlem:   Rune Vorkinn - Blåbærstien 15 B

4. Varamedlem:   Preben Sander - Blåbærstien 14 E

5. Varamedlem:   Kirsti Møglestue  - Blåbærstien 1 B

Tunkontakter 2010/2011

Tun 1: Nils W. Lorange, Blåbærstien 2 C

Tun 2: Finn Skre Fjordholm, Blåbærstien 7 A og Sibeth Hoff, Blåbærstien 7 D

Tun 3: Ola Skar, Blåbærstien 11 H

Tun 4: Nicco Sollie, Blåbærstien 15 D

Tun 5:Kari Østvedt, Blåbærstien 16 E

Sentrumshuset: Ivar Lyngve MF 13

 

Valg komite 2011/2012:

Roar Wægger

Bjørn Fossen

John P Andersen

Leder for komiteen foreløpig ikke avklart pr 27.4.2010

Garasje og forvaltningsansvarlige - 2011/2012:

Lennart Mevassvik - Blåbærstien 6d, Tlf 40 10 40 41

John P Andersen - Munkefaret 11, Tlf 92 86 08 63

Forretningsfører for Oksval III Sameie:

Follo Boligbyggelag

Pb 313
1401 Ski

Kontaktperson: Linda Malmstèn.

 

 

 

Kontakter
Vedtekter og lover
Sameiets tilblivelse
Møter i Sameiet
Garasjeutvalg
Bilder
Oksval 3 SameieNyheter fra styretAnnen informasjonForsikringsordningerBrannvern og planerMulighetsplan
Email: Oksval3sameie@gmail.com